تماس با ما

آدرس:
زنجان خیابان امام کوچه استاد افشارچی پلاک 80
زنجان
ناحیه 1
024
iran
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

گروه دنتیک دات آی با تشکیل گروه آموزشی سعی در برآورده کردن نیاز دندانپزشکان و دندانسازان در حوزه های مختلف دارد
به همین خاطر با استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی میخوهد که آموزشهای موزد نیاز را در سایت قرار دهد

برای کیفیت بخشی به امر آموزش اگر فیلم یا مطلبی به سایر زبانها به غیر از فارسی باشد با استفاده از گروه زبان سایت مطالب ترجمه میشود
این ترجمه در اختیار گروه تدوین قرار میگیرد تا ترجمه با فیلم همگام سازی و تدوین گردد
سپس این فیلم در سایت قرار داده میشود
و علت تاخیر در قرار دادن برخی ویدئوها و فیلمهای آموزش به همین خاطر است زیرا ما به کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت میدهیم

با تشکر از شما که از سایت ما دیدن میکیند

در صورت داشتن هر نقد و موردی از قسمت تماس با ما اقدام فرمائید