ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اكثر دندانپزشكان در طول سالهاي كاريشان حداقل يك بار شكايت دندانپزشك يا بيمار را از عدم قرارگيري پلاك ارتودنسي بطور صحيح در سر جايش را تجربه كرده اند زيرا برخي مواقع پلاكهاي ارتودنسي حالت راكينگ فرند داشته و بطرز صحيح در مكانشان قرار نميگيرند
عواملي كه باعث عدم قرار گيري صحيح راكينگ ميشوند چيست ؟


عوامل كلينيكي
قالبيگيري نادرست كه خود به موارد زير بستگي دارد
1- استفاده از تري نامناسب
2- نسبت پودر به آب در تهيه آلژينات رعايت نشود
3- افزودن مجدد پودر يا آب در حين هم زدن و تهيه آلژينات
4- فشارهاي ناموزون و ناهمگن در حين قالبگيري
5- زودتر از زمان معين و قبل از ستينگ تايم آلژينات از دهان خارج شود
6- نگهداري صحيح ايمپرشن چه در حين قالبگيري و چه تا زمان انتقال آن به لابراتوار
7- قالب بلافاصله پس از تهيه شستشو و ضدعفوني شده و دريك ظرف در بسته نگهداري و به لابراتوار انتقال داده شود

عوامل لابراتواري
الف - قالب ريزي صحيح
1- قالب بايد بلافاصله پس از رسيدن به لابراتوار ضد عفوني و ريخته شود
2-چنانچه قالب در كلينيك ريخته شود از خيلي از آسيبهاي احتمالي مسون خواهد ماند
3- هنگام ريختن قالب نسبت گچ به آب رعايت شود و حتي الامكان از ريختن قالب با هم اجتناب شود
4- اقدام به ساخت پلاك پس از خشك شدن كامل گچ صورت پذير

ب - مرحله ساخت واير
1- براي ساخت واير دقت كنيد كه محل اروهدها را با اسپول خيلي خالي نكنيم تا اروهد ها در محل واقعي خود قرارگيرند
2- هنگام بندينگ واير مراقب باشيد تا بر روي گچ فشار زيادي اعمال نكنيد
3- براي ثابت كردن واير به گچ سيم را دقيقا در جاي درست خود قرار دهيد و بهتر است اينكار توسط شخص شكل دهنده سيم و بدون فشار فيكس شود

ج- آكريل گذاري
1- آكريل گذاري در نهايت دقت با استاندارهاي كارخانه سازنده اكريل كه البته مرغوب و تاريخ دار باشد صورت گيرد
2- پس از آكريل گذاري استفاده از دستگاه ديگ فشار و آب 49 درجه سانتيگراد پيشنهاد ميشود
3- پس از پايان زمان مناسب پلاكها را از ديگ خارج كرده و ترجيحا آب جوش را فقط بر روي مومهايي كه بر روي وايرها قرار گرفته ميريزيم تا كاملا تميز و عاري از موم شوند
4-بايد براي جدا كردن پلاك از روي كست زمان لازم را سپري نمود تا پلاك سرد شده باشد
5- پلاك را بوسيله اسپول و به روش صحيح و از نقاطي كه باعث تغيير فرم پلاك نگردد جدا ميكنيم لازم است كه اين مرحله حتما در نهايت دقت و حوصله انجام گيرد تا هم كست و هم پلاك ساخته شده هيچ آسبي نبينند
6 - در مرحله پرداخت و پاليش نيز حتما ضمن كنترل و تسلط كامل به دور از وارد كردن هرگونه فشار كه باعث
اصطكاك يا فشار بيش از حد شود خودداري كنيد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید