امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
برقرار کردن ارتباط دندانپزشک با بیمار

برقرار کردن ارتباط با بیمار
برخوردبا بیمار در اولین جلسه بسیار مهم است مسئله مهمی که به آن باید توجه کنیم این است که بیمار را درجریان اطلاعات بدست آمده در طی
معاینه قرار دهیم واهمیت توجه به این نکات را در نتیجه نهایی درمان به او گوشزد کنیم .
طبقه بندی هاوس
سالها پیش دکتر هاوس یک طبقه بندی علمی درمورد شرایط فکری بیماران پیشنهاد کرد :

ادامه مطلب

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید