ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کنترل رفتار کودک در دندانپزشکی

به طور کلی دندانپزشک وپرستار دندانپزشک باید از روانشناسی کودک اطلاع داشته باشند تا بتوانند درمان خوبی ارائه دهند .
دندانپزشکی تجربه ای است که کودک باید با آن آشنا شود . محیط مطب وچگونگی دکوراسیون مطب وسایل دندانپزشکی مورد استفاده پوسترها وعکس های روی دیوار و ... باید متناسب با روحیه کودک تنظیم شود .
اصولاً دراولین جلسه برخورد دندانپزشک با کودک باید صرفاً جنبه آشنایی ومعرفی دستگاهها را داشته باشد .
دردرمان کودکان بایستی به سن ومرحله تکامل آنان توجه داشته باشیم .
دردوسالگی کودک علاقه زیادی به به آب دارد که خود می تواند شروع مؤثری جهت آشنایی با وسایل دندانپزشکی باشد که با نشان دادن سرنگ آب وهوا می تواند شروع گردد وبهتر است طفل همراه والدین معالجه وردمان شود .
درسه سالگی کودک بهتر کنترل می شود وباید

ادامه مطلب

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید