ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آناتومی بدن

آناتومی بدن :

آناتومی انسانی ساختار بدن را مطالعه می کند وفیزیولوژی به مطالعه عملکرد اعضای مختلف می پردازد .

انواع سلول : سلول کوچکترین واحد زنده بدن است که از ساختارهای میکروسکپی وشیمیایی تشکیل شده است.

انواع سلول ها در آناتومی بدن عبارتند از :

سلول های اپیتلیایی،پیوندی،ماهیچه ای وعصبی که از تجمع این سلول ها بافت هم نام آنها تشکیل می شود .
بافت اپیتلیایی از یک لایه صفحه مانند سلولی تشکیل شده است که سطوح خارجی بدن مثل پوست وپوشش حفره های دهان وروده ها را می پوشاند به
اپیتلیوم پوشاننده حفره دهان که در حالت طبیعی با بزاق مربوط می شوند موکوس یا غشای مخاطی می گویند .
بافت همبندی : بافت همبندی نرم اتصال دهنده اجزاء مختلف بافت ها واندام هاست . ماده بین سلولی بیشترین قسمت بافت همبندی بوده مثلاً خون یک بافت
هم بندی است.

بافت عضلانی : این بافت حرکت بدن را تاٌمین میکند .

بافت عصبی : سلول های عصبی سیستم انتقالی بدن را تشکیل می دهد .

اندام ها : اندام قسمت فعال بدن بوده ومجموع اندام ها سیستم را تشکیل می دهد .

انواع سیستم :

- سیستم پوششی : ازبدن درمقابل انتقال عفونت واز دست دادن آب حفاظت می کند در تنظیم دمای بدن نقش دارد حس دما،درد ولمس را
دریافت می کند .

- سیستم اسکلتال : چهارچوب بدن بوده وساختمان هایی مثل قلب،مغز وریه هارا حفاظت می کند

- سیستم عضلانی : به بدن توانایی حرکت می دهد .

-سیستم قلبی وعروقی : خون را به تمام قسمت های بدن می رساند .

- سیستم گوارشی : غذا از طریق راه های غذایی بلعیده می شود ودر دستگاه گوارش هضم می شود .

- سیستم تنفسی : ریه ها وراه های هوایی اکسیژن را جذب ودی اکسید کربن را دفع می کند .

- سیستم دفعی : کلیه ها ومثانه مسئول دفع آب اضافی ومواد زائد می باشند .

- سیستم تولید مثل

 این مطلب را نیز بخوانید یونیت های دندانپزشکی طراحی شده برای کودکان

- اندوکرین : این غدد هورمون هایی ترشح می کند که مستقیماً وارد خون شده ومراحل شیمیایی مهم بدن را تنظیم می کند مثل کنترل رشد
طبیعی که توسط هیپوفیز انجام می شود .

- سیستم عصبی : در آناتومی بدن اعمال حرکتی واعمال حسی ) مثل دریافت نور،صدا،تماس،حرارت،بو و ...( توسط مغزو اعصاب کنترل می شود .

سیستم گوارش :
در آناتومی بدن سیستم گوارش طی مراحلی مواد مفید مورد نیاز سلول هارا از غذا به دست آورده وتوسط جریان خون به آنها منتقل می کند . مرحله هضم غذا به جویدن
وتبدیل غذا به ذرات کوچکتر شروع می شود . درطی این مرحله بزاق با ذرات غذایی ترکیب شده وعمل بلع را تسهیل می کند . درابتدای مرحله بلع غذا با
نیرو به مری رانده می شود،با ورود توده خمیری شکل به مری دیواره مری انقباض یافته وآن را به معده می فرستد .

درمعده غده هایی وجود دارد که اسید وآنزیم ترشح می کند . اسید معده باکتری ها را کشته،بنابراین بدن را در مقابل حمله باکتری ها محافظت می کند
وهمچنین محیط را برای فعالیت شیمیایی آنزیم های معده آماده می کند وغذا طی 4 ساعتی که در معده می ماند با آنزیم ترکیب می شود سپس غذا وارد
روده کوچک که تقریباً متر طول دارد شده ودر آنجا هضم آن کامل می شود .

مویر های خونی دیواره روده فراورده های مفید حاصل از هضم غذا را به جریان خون منتقل می کنند سپس مواد زائد غذایی به روده بزر رفته وباقی مانده
آب آن به جریان خون منتقل شده وآنگاه به صورت توده تقریباً سفتی از طریق رکتوم دفع می شود .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید