دنتيك

مجموعه: بی حسی
folder.png بی حسی
فايل ها: 7

بی حسی- آموزشهای بی حسی در دندانپزشکی
روشهای انجام بیحسی و تسکین درد در دندانپزشکی
آموزش های استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای بی حسی دندان را در این قسمت میتوانید ببینید

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:
حجم فایل: 636.47 KB

آرام بخش دهان و بینی و پوست - oral,transdermal & intranasal sedation

حجم فایل: 409.51 KB

آرامبخشهای دهانی و مقعدی - Oral And Rectal Sedation

حجم فایل: 1.23 MB

نظارت در طول بیهوشی - monitoring during the sedation

(2 امتيازات)
حجم فایل: 1.15 MB

آرام بخش عضلانی - intramuscular sedation

حجم فایل: 690.04 KB

استنشاق آرامبخش - Inhalation Sedation

حجم فایل: 1 MB

تکنیکهای ایجاد بی حسی فک پایین

ایجاد بی حسی قابل قبول در فک بالا در مقایسه با فک پایین
دلایل درصد پایین موفقیت بی حسی در مندیبل

 

حجم فایل: 637.9 KB

درمان بیماران زیر بیهوشی