دنتيك

دانلود کتابها،جزوات آموزش دندانپزشکی و دندانسازی
مجموعه: آناتومی و مورفولوژی
folder_blue_2.png آناتومی و مورفولوژی
فايل ها: 1

دانلود کتابها و جزوات مربوط به آناتومی و مورفولوژی دهان و دندان

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:
حجم فایل: 259.45 KB

آناتومی و مورفولوژی دندانهای پرمولر اول و دوم مندیبل با تصاویر Cone-beam computed tomography

 

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزش مربوط به حوزه سلامت دهان و دندان