دنتيك

دانلود کتابها،جزوات آموزش دندانپزشکی و دندانسازی
مجموعه: اندودانتیکس
folder.png اندودانتیکس
فايل ها: 3

کتابها و جزوات اندودانتیکس

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:
حجم فایل: 242.64 KB
بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی.
حجم فایل: 516.94 KB
تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG پاک سازی و شکل دهی کامل فضای کانال ریشه بخش مهمی از درمان های اندودانتیک است که با اعمال مکانیکی و شیمیایی انجام می شود .حذف بافت پالپی، دبری های آلی وغیر آلی، میکروارگانیسم ها و محصولات آن ها با استفاده از وسایل و شستشودهنده های داخل کانال، یکی از میزان حذف لایۀ اسمیر در Ex vivo اهداف این فاز درمان است.
کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزش مربوط به حوزه سلامت دهان و دندان