دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست قدام مندیبل همراه با تورم باکالی دریک خانم ۵۰ ساله گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست قدام مندیبل همراه با تورم باکالی دریک خانم ۵۰ ساله

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست قدام مندیبل همراه با تورم باکالی دریک خانم ۵۰ ساله

کیست های ناحیه دهان به دو دسته کلی ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک تقسیم میشوند که یکی از مهمترین و پرعارضه ترین کیستهای ادنتوژنیک ،نوع کراتوسیست آن می باشد که به اختصار O.K.C نامیده میشود و ماهیتی متفاوت با سایر کیستها دارد تا آنجا که حتی در دهه های اخیر بیشتر تحت عنوان یک تومور مطرح شده است .

حداکثر بروز این ضایعه در دهه دوم و سوم بوده و در 70درصد موارد در فک تحتانی به ویژه در ناحیه خلف فک دیده میشود .

یکی از ویژگیهای مهم این ضایعه گسترش زیاد آن بدون ایجاد تورم بالینی است اما در این مقاله یک مورد  O.K.Cگزارش می شود که تقریبا هیچ کدام از معیارهای معمول این ضایعه را ندارد

معرفی بیمار:این بیمار خانمی است که با شکایت از تورم قدامی فک پایین به بخش بیماریهای دهان مرکز تخصصی 600 نزاجا مراجعه نموده است و در معاینه بالینی تورم واضح باکالی بدون حساسیت در لمس دیده شد که منجر به کرودینگ دندانها نیز شده بود 

حجم فایل 340.81 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی