دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری

بررسی ارتباط حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری با سن و جنس افراد

سینوسهای ماگزیلاری به عنوان بزرگترین سینوسهای پارانازال در مجاورت دندانها هستند. برخی سینوسهای هوایی پارانازال در اواخر دوره جنینی شکل میگیرند مثل سینوس ماگزیلاری و برخی هم پس از تولد تکامل مییابند. با وجود اینکه بسیاری از تغییرات تکاملی در طول دوران رویانی و جنینی و اکثراً در طول هفته سوم تا هشتم تکامل رخ میدهد، برخی تغییرات مهم در دورههای بعد از تولد به وقوع میپیوندند و بیشتر تغییرات تکاملی تا سن 52 سالگی کامل میشوند
میانگین حجم یک سینوس ماگزیلاری بالغ تقریباً 12 میلیلیتر است؛ اما سینوسها در طول زندگی به صورت مداوم تغییر میکنند طبق مطالعات انجام شده برخی عوامل میتوانند بر حجم سینوس ماگزیلاری موثر باشند. برخی مطالعات بیان میکنند که حجم سینوس ماگزیلاری با افزایش سن افزایش مییابد و این افزایش به جنس هم بستگی داشته و در مردان بیشتر از زنان است. اما در برخی دیگر ارتباطی بین این متغیرها بدست نیامد. برخی مطالعات نیز ارتباط معکوس بین سن و حجم سینوسها را نشان می دهند. در مطالعه Ikeda و همکاران حجم سینوس ماگزیلاری در افراد 10-15  سال بیشتر از افراد 41 سال به بالا گزارش شد. -
بیشترین جهش رشدی سینوس ماگزیلاری از هنگام تولد 7 سالگی و 11 15 سالگی بوده است

حجم فایل : 393.35 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای
2. ارزيابي اثر ضدباكتريايي و دوام اثر
3. جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت
4. گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست ق
5. مقایسه میزان چسبندگی مواد بیس پروتز
6. علم و هنر ونیرهای لامینت پرسلن
7. ترمیم دندانهای اندو شده
8. اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانا
9. اولژن
10. کتاب مرجع بیماریهای دهان بارکت
11. کتاب مواد دندانی ترمیمی کریگ