دنتيك

جزئيات دانلود

مدیریت راه هوایی مدیریت راه هوایی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

مدیریت راه هوایی

برای انجام موارد اورژانسی برای بیمار و باز نگه داشتن مسیر تنفس و راه هوایی بیمار

 مدیریت راه هوایی - دانلود کتاب مدیریت راه هوایی  -برای انجام موارد اورژانسی برای بیمار و باز نگه داشتن مسیر تنفس و راه هوایی بیمار

تعداد صفحات کتاب ۵۶ صفحه

اطلاعات دانلود
اندازه 2.9 MB
رتبه بندی
(6 امتيازات)
دانلودها 2