دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

کیست هاي ادنتوژنیک حفره دهان کیست هاي ادنتوژنیک حفره دهان

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

همان طور که می دانید کیست در واقع یک حفره پاتولوژیک است که محتوي مایع یا مواد نیمه جامد بوده و توسط اپی تلیوم
یا بافت همبند احاطه می شود . کیستهایی را که توسط اپی تلیوم احاطه می گردند ، کیستهاي حقیقی و کیستهاي را که توسط
باف همبند احاطه می شوند ، کیستهاي کاذب می نامند .در میان کیست هاي دهان، کیست هاي ادنتوژنیک، کیست هاي
حقیقی و کیست هاي بزاقی،عمدتا کیست هاي کاذب می باشند.
کیست هاي ادنتوژنیک ضایعات پاتولوژیک مهم حفره دهان هستند که برخی از آنها شایع می باشند. لذا آگاهی از خصوصیات
مهم کلینیکی، رادیوگرافیک و هیستوپاتولوژیک آنها و تشخیص افتراقی آنها با یکدیگر و با ضایعات پاتولوژیک دیگر دهان
.[ حائز اهمیت فراوان بوده و براي دندانپزشکان الزامی است
2011 با - طی سال هاي 1962 PubMed, Google Scholar ,Scopus, Iran Medex این مقاله با جستجو در مراجع
کلیدواژه هاي کیست هاي ادنتوژنیک، کلینیکی،رایوگرافی،هیستوپاتولوزي،تشخیص افتراقی،درمان،پیش آگهی انجام گردیده
ومقالات مرتبط جمع آوري گردیده است.
کیستهاي ادنتوژنتیک به دو دسته مهم کیستهاي ادنتوژنیک التهابی و رشدي نموي تقسیم می شوند و شامل موارد زیر می باشند
کیستهاي ادنتوژنیک رشدي نموي
کیستهاي ادنتوژنیک التهابی
-1 کیست فولیکولار 1- کیست رادیکولار
-2 کیست رویشی 2- کیست باقیمانده
-3 ادنتوژنیک کراتوسیست 3- کیست پریودنتال التھابی
-4 کیست ادنتوژنیک اورتوکراتینیزه 4- کیست باکال بایفورکیشن
-5 کیست لثه ای نوزادان 5- کیست پارادنتال
-6 کیست لثه ای بالغین
-7 کیست پریودنتال طرفی
-8 کیست ادنتوژنیک سلول شبحی کلسیفیھ
-9 کیست ادنتوژنیک غده ای
(Apical Periodontal Cyst) کیست پري آپیکال یا رادیکولار

حجم فایل 478.96 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. ميزان ريزنشت فيشور سيلانت پس از قرا
2. کتاب مرجع بیماریهای دهان بارکت
3. ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ع
4. نوروفیبروماي منفرد استخوان مندیبل د
5. ارتباط اضطراب دندانپزشکی و وضعیت به
6. آسیب‌شناسی (پاتولوژی) دهان و فک و ص
7. اورژانس‌های پزشکی در مطب دندانپزشکی
8. ارتباط سطح سرمی ویتامین D کلسیم با
9. گزارش یک مورد کیست آنوریسمال استخوا
10. پیشگیری از اورژانسهای پزشکی در مطب
11. اصول فارماکولوژی در دندانپزشکی -Pri