دنتيك

جزئيات دانلود

سرامیکهای دندانی قسمت ۲ سرامیکهای دندانی قسمت ۲

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

سراميك ها : قسمت دوم )دکتر رامين فهيما(
گفتيم که سراميکهای دندانی به چهار دسته تقسيم ميشوند:
دسته اول گلاس بيس ها بودند که ميزان کريستال در آنها بسيار کم بود .
دسته دوم هم گلاس بيس هستند ولی ميزان کريستال در آنها بيشتر است و خود به سه گروه تقسيم ميشوند:
زير گروه اول از دسته دوم low to maderate leucite
زير گروه دوم از دسته دوم High leucite containig
Lithium disilicate glass ceramic زيرگروه سوم از دسته دوم

اطلاعات دانلود
اندازه 376.39 KB
رتبه بندی
(1 امتياز)
دانلودها 29

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید