دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG پاک سازی و شکل دهی کامل فضای کانال ریشه بخش مهمی از درمان های اندودانتیک است که با اعمال مکانیکی و شیمیایی انجام می شود .حذف بافت پالپی، دبری های آلی وغیر آلی، میکروارگانیسم ها و محصولات آن ها با استفاده از وسایل و شستشودهنده های داخل کانال، یکی از میزان حذف لایۀ اسمیر در Ex vivo اهداف این فاز درمان است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی با لیزر Laser Activated Irrigation ،Passive Ultrasonic Irrigation دو روش درمقایسه با روش Nd:YAG های مرسوم بالینی بود. دندان قدامی تک 45 روش بررسی: این مطالعه بر روی مجموعا ً کانال مندیبل انجام شد .پس از آماده سازی نمونه ها، آن Conventional Irrigation + Smear Experimental گروه3 ها به . تقسیم شدند Laser Activated Irrigation و Passive Ultrasonic Irrigation ، layer پس از برش طولی نمونه ها از بعد مزیودیستال، میزان حذف لایۀ اسمیر به با SEM وسیلۀ بزرگ 1 X نمایی . بررسی شد
حجم فایل 516.94 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی