دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

برنامه آموزش و جدول زمانبندی نظری و عملی اندودانتیکس برنامه آموزش و جدول زمانبندی نظری و عملی اندودانتیکس

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

نام واحد : اندودانتیکس نظری -1

– تعریف فلسفه و تاریخچه علم اندو را بیان کند
2 – آناتومی داخلی دندان را بشناسد و اصول تهیه حفره دسترسی را بیان کند
3 – وسایل و مواد مورداستفاده در اندو را بشناسد و خصوصیات هریک را بیان کند
4 – اصول پاک‌سازی ، شکل‌دهی و پر کردن کانال‌های مستقیم انحنادار را توضیح دهد .
5 – اصول استریلیزاسیون دراندو را توضیح دهد و روش‌های آن را بیان کند
6 – اصول رادیوگرافی دراندو و موارد کاربرد و فن‌های مرسوم را توضیح دهد .

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 2

- تکامل دندان از مرحله جنینی تا مرحله کاملاً نمو یافته و بافت‌شناسی پالپ ، پری اپیکال و عاج را شرح دهد
2 - عوامل و فاکتورهای دخیل در التهاب پالپ را بشناسد. و واسطه‌های التهاب را بیان کند
3 - میکروارگانیسم‌های دخیل در بیماری‌های پالپ و پری ایپکال را بیان کند .و روند ایمنی پالپ و پری اپیکال را بشناسد
4 - بیماری‌های پالپ و پری رادیکولار ، یافته‌های بالینی وهیستولوژیک آن‌ها را طبقه‌بندی کند .
5 - پیشگیری از بیماری‌های پالپ را توضیح دهد ولیست کند
6 – اصول تشخیص دراندودونتیکس را تعریف نماید .و معاینات کلینیکی مربوط به مشکلات اندودنتیک را توصیف نماید.
7 - عوامل مؤثر بر انتخاب دندان را برای درمان اندودونتیک ذکر نماید.
8 - فیزیولوژی ایجاد بی‌حسی را شرح دهد و روش‌های رایج بی‌حسی موضعی را توضیح داده و انواع داروها بی‌حسی موضعی را
بشناسد .
9 - دلایل ، وسایل موردنیاز و تکنیک‌های ایزولاسیون دندان را توضیح دهد.
12 - اورژانس‌ها دراندودونتیک را بشناسد و درمان کند
11 - موارد تجویز وعدم تجویز داروهای مورداستفاده در اندو را توضیح دهد.

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 3

- بیماری‌های اندو  پریو را بشناسد آن‌ها را بر اساس مشخصات کلینیکی ورادیوگرافیکی طبقه‌بندی کند
2 – طبقه‌بندی دندانه‌ای ترومانیزه را بشناسد و مشخصات بالینی وعلا م رادیوگرافی و درمان هریک را توضیح دهد.
3 – حوادث حین درمان را بشناسد و علل ، پیشگیری و درمان آن‌ها را شرح دهد.
4 – موفقیت وعدم موفقیت در اندودنتیک را توضیح دهد و عوامل و موانع موجود در درمان مجدد بشناسد.
5 – انواع تحلیل ریشه را بشناسد وازیکدیگر افتراق داده و درمان هریک را شرح دهد.
6 – عوامل مؤثر درترمیم ضایعات پری اپیکال را بشناسد و مسیر ترمیم ضایعات را توصیف نماید .
7 – علت و ماهیت تغییر رنگ دندان را تشخیص دهد و روش‌های پیشگیری و درمان از تغییر رنگ دندان را شرح دهد.
8 – مکانیسم‌های ایجاد درد در اندو را توضیح دهد و روش‌ها و داروهای مؤثر در کنترل دردهای اندو را بشناسد.
9 – موارد تجویز وعدم تجویز جراحی پری اپیکال ورو جراحی پری اپیکال را بیان کند .
12 – شایع‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده موفقیت و شکست را توصیف کند و پیش‌آگهی را حین ، قبل و بعد از درمان ارزیابی کند .
11 – روش‌های مختلف پیشگیری و درمان فوریت‌های اندودنتیک را بشناسد.

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 4

– اهداف ذکرشده دراندودانتیکس عملی 2 و 3 را به‌خوبی انجام دهد
2 – درمان مجدد دندانه‌ای تک ریشه که درمان قبلی آن‌ها با شکست مواجه شده است را انجام دهد.

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 3

– وجدان و مسئولیت حرفه‌ای خود را در رابطه با بیمار به نحو صحیح انجام دهد .
2 – علاوه بر اهداف موردنظر در واحد اندودانتیکس عملی ) 2( بایستی بتواند موارد پیچیده‌تر را درمان نماید . ) دندانه‌ای سه یا چهار
کاناله  درمان‌های اورژانس  درمان دندانه‌ای تروماتیزه (

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 2

نام واحد : اندودانتیکس نظری

 

 

حجم فایل : 463.05 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند
2. معرفي نر م افزار آر پي دي گراف RPD
3. مروری بر پروتکل های بارگذاری فوری و
4. میکروسرامیک ویتنج ام پی VINTAGE MP
5. تأثیر روش پر کردن حفره دسترسی اباتم
6. اصول دندانپزشکی ترمیمی سامیت - شوار
7. اصول و روش کار اندودانتیکس ترابی‌نژ
8. مجله آموزش نوين دندانپزشكي
9. ارتباط اضطراب دندانپزشکی و وضعیت به
10. ارتباط یافته های دانسیومتری استخوان
11. بازسازي آتروفي شديد ماگزيلا و منديب