دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :

مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج

کاربرد اینله های سرامیک به عنوان یکی از روشهای ترمیم همرنگ دندان دارای مزایایی چون کاستن از حجم کامپازیتی که سخت می شود
می باشد از طرفی همه مطالعات سودمندی اینگونه ترمیم ها را نشان نداده اند. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه میزان ریزنشت اینله های سرامیک
سمان شده با دو سمان مختلف و کامپازیت مستقیم بود.
مواد و روش ها: جهت انجام این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از 45 دندان کشیده شده مولر انسانی استفاده شد. در سطح باکال همه دندانها حفرات
و Panavia F : تهیه شد. سپس دندانها در گروههای مختلف ( 15 دندان در هر گروه) به وسیله اینله سرامیک و دو نوع سمان مختلف V یکسان کلاس
% ترمیم شدند. پس از ترموسایکل سطح دندانها به وسیله موم چسب پوشانده و در رنگ متیلن بلو 2 Heliomolar و کامپازیت مستقیم Variolink II
غوطه ور شدند. سپس دندانها از وسط حفرات برش داده شدند و نفوذ رنگ بر حسب تعداد دیواره های نفوذ یافته رتبه بندی شد. داده ها با استفاده از
0% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. / در سطح معنی داری 05 Mann Whitney ،Kruskal Wallis آزمون های غیر پارامتریک
بین روشهای ترمیم حفره .(P<0/ یافته ها: ریزنشت لبه های عاجی در هر سه گروه بیشتر از مینایی بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ( 05
اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

حجم فایل : 281.13 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. مقایسه استحکام کششی فایبر پست های س
2. اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانا
3. مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پ
4. مجله دانش و هنر پروتز دندان
5. درمانهای کلینیکی بلیچینگ
6. جدول زمانبندی درس آناتومی و مورفولو
7. اصول دندانپزشکی ترمیمی سامیت - شوار
8. درمان محافظه کارانه آملوبلاستوما
9. بی حسی موضعی 240
10. بررسی اثر طول دندان بر شکست بی حسی
11. معرفی ابزارهای مورد استفاده در جراح