دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مقايسه تأثير زواياي مختلف منديبل بر روي ابعاد آن در توموگرافي معمولي مقايسه تأثير زواياي مختلف منديبل بر روي ابعاد آن در توموگرافي معمولي

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

ايمپلنت هاي دنداني روشي موفق و قاب ل پيش بيني در
جايگزيني دندان ها مي باشند و تعي ين محل دقيق
ايمپلنت از اهميت ب سزايي برخوردار است . راديوگرافي هاي
پانوراميك و پري اپيكال اطلاعات تشخيصي كافي براي
طرح درمان هاي ايمپلنت، ضخامت استخوان و محل
ساختارهاي آناتوميك در نماي باكولينگوال نمي دهند در
حالي كه قرار دادن ايمپلنت نيازمند اطلاعات تشخيصي
دقيق براي پيش گيري از آسيب به ساختار هاي
آناتوميك مي باشد . يكي از روش هاي برتر
Tomography ،Cone Beam Computed
مي باشد كه داراي دقت بسيار بالايي بوده و (CBCT)
قادر است ساختارهاي سخت فك و صورت ر ا به صورت
سه بعدي به تصوير بكشد . از ديگر مزاياي آن مي توان به
دوز جذبي كم آن اشاره كرد كه حدود 15 برابر كمتر از
بوده و همچنين داراي زمان (CT) توموگرافي كامپيوتري
تهيه و هزينه كمتري نسبت به توموگرافي كامپيوتري
مي باشد . كه اين خصوصيات آن را به عنوان يك رو ش
. برتر مطرح مي كند
قادر هستند تا ابعاد (Cross-Sectional) تصاوير مقطعي
استخواني و محل دقيق ساختار هاي حساس آناتوميك و
ميزان تراكم استخواني را به ما نشان دهند . از ميان تمام
روش هاي تصوير برداري مقطعي، توموگرافي معمولي
و توموگرافي كامپ يوتري بيشتر از (Conventional)
ساير روش ها در بررسي شكل و اندازه محل قرار گيري
ايمپلنت هاي داخل استخواني مورد استفاده قرار گرفته اند
يكي از فاكتورهايي كه مي تواند سبب خطا در اندازه گيري
ابعاد شود، تغيير موقعيت سر بيمار از حالت استاندارد است
كه در بررسي مقالات، تحقي قات زيادي بر روي كليشه
انجام شده در حالي كه مطالعات CT reformatted
اندكي بر روي توموگرافي معمولي صورت گرفته، لذا بر آن
شديم كه به مقايسه تأثير زواياي مختلف بر روي ابعاد آن
در توموگرافي معمولي بپردازيم.

حجم فایل 167.2 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی