کتابهای تصادفی

عوارض در جراحی دندان

دنتيك

جزئيات دانلود

مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگیهای کف اوربیت مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگیهای کف اوربیت

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگیهای کف اوربیت

بازسازی شکستگیهای اوربیت یکی از پرچالشترین مراحل درمان آسیب- های صورت میباشد. توافق عمومی بر انتخاب نوع مادۀ بازسازیکننده وجود ندارد. در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بوده، نتایج کوتاهمدت درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی بررسی شد. روش بررسی: 22 بیمار با شکستگی کف اوربیت در دو گروه بهصورت تصادفی وارد مطالعه شدند. بیماران گروه اول بهوسیلۀ اتوگرفت از لترال کورتکس راموس، و بیماران گروه دوم بهوسیلۀ آلوپلاست مش تیتانیومی تحت درمان قرار گرفتند. بیماران بهمدت 6 ماه
پیگیری شده و از نظر انوفتالموس، ورتیکال دیستوپیا، دیپلوپیا، پاراستزی گونه و احتمال عفونت ارزیابی شدند.

اطلاعات دانلود
اندازه 779.7 KB
رتبه بندی
(1 امتياز)
دانلودها 0

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید