دنتيك

فقط دسته بندی نشده
تعداد دانلودها: 3
فايل‌ها:

دانستنیهای سلامت دهان و دندان
ویژه برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی

Information
ايجاد شده 1396-11-09
اصلاح شده در 1396-11-09
نسخه:
اندازه 6.96 MB
سيستم
دانلودها 65

روشهاي افزايش طول تاج كلينيكي

دانلود كتاب روشهاي افزايش طول تاج كلينيكي

Information
ايجاد شده 1397-01-12
اصلاح شده در 1397-01-12
نسخه:
اندازه 3 MB
سيستم
دانلودها 5

روش درمانی متداول براي بازسازي نواحی بیدندانی پارسیل (RPDs) پروتزهاي پارسیل متحرك
هستند، اما می توانند دشواريهاي پریودنتال جدي را براي دندانهاي بر جا ماندهي بیمار ایجاد کنند

Information
ايجاد شده 1397-05-18
اصلاح شده در 1397-05-18
نسخه:
اندازه 161.59 KB
سيستم
دانلودها 11