دنتيك

فقط دسته بندی نشده
تعداد دانلودها: 3
فايل‌ها:
ايجاد شده: 1396-11-09
نسخه:: 
مجوز: 
اندازه: 6.96 MB

دانستنیهای سلامت دهان و دندان
ویژه برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی

ايجاد شده: 1397-01-12
نسخه:: 
مجوز: 
اندازه: 3 MB

روشهاي افزايش طول تاج كلينيكي

دانلود كتاب روشهاي افزايش طول تاج كلينيكي

ايجاد شده: 1397-05-18
نسخه:: 
مجوز: 
اندازه: 161.59 KB

روش درمانی متداول براي بازسازي نواحی بیدندانی پارسیل (RPDs) پروتزهاي پارسیل متحرك
هستند، اما می توانند دشواريهاي پریودنتال جدي را براي دندانهاي بر جا ماندهي بیمار ایجاد کنند