کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات آموزش دندانپزشکی و دندانسازی
همه دانلودها
صفحه1 از9
تعداد دانلودها: 81
فايل‌ها:
حجم فایل: 3.42 MB

رویش دندان و اهمیت حفظ و کنترل فضا در کودکان

سرفصلهای کتاب

تشکیل دندان

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی دﻧﺪانهای ﺷیری وداﺋﻤﯽ 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﻗﺮارﮔﲑی دﻧﺪان در داﺧﻞ دﻫﺎن
eruption
تفاوت دندانهای شیری و دائمی

ارزیابی اکلوژن در mixed dentition

حجم فایل: 3.97 MB

اصول جراحی های ارتوگناتیک فک و صورت

نحوه ارزیابی بیماران با دفرمیتی های صورت
ارزیابی کلینیکی: • اکلوژن • مال اکلوژن • نیم رخ • تمام رخ • آ سیمتری صورت • لب و دندان وخنده

نحوه ارزیابی بیماران با دفرمیتی های صورت
ارزیابی های پارا کلینیکی: • رادیوگرافیک : • پانورامیک • سفالومتری لترل اسکال • قالبگیری های فکی • آنالیز های رشدی صورتی • آزمایش های تصویر برداری هسته ای • فتوگرافی های رنگی

حجم فایل: 338.42 KB

بررسی سیستم های دندانپزشکی از راه دور

دندانپزشکی از راه دور حوزه گسترش یافته دندان پزشکی می باشد که شامل مجموعه ای از داده های الکترونیکی بیمار، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ،تصویر برداری دیجیتال و اینترنت جهت ایجاد ارتباط و اتصال بین تامین کنندگان خدمات سلامت و افراد جویای این خدمات  می باشد

(0 امتيازات)
حجم فایل: 1.06 MB

مجله ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

عناوین و سرفصلها

  • ترمیم جراحی شکاف لب مدین ناکامل جداگانه
  •  آموزش حرفهاي در جراحی TMJ تجربه یک سال فلوشیب
  • استئوتومیساژیتال اسپلیت یک طرفه راموس فک پایین: اندیکاسیونها
  • تیوب اپیدورال - یک وسیله مفید در اعمال جراحی سیالندوسکوپی
  • تأثیر حفظ ریج آلوئولار بر ایمپلنتهاي تأخیري پس از کشیدن دندان با دیفکتهاي متفاوت در استخوان باکال
    primordial تومور ادنتوژنیک
حجم فایل: 616.75 KB

درمان محافظه کارانه آملوبلاستوما

درمان محافظه کارانه آملوبلاستوما: گزارش یک مورد و مروری بر مقالات

حجم فایل: 181.7 KB

مروری بر پروتکل های بارگذاری فوری و زود هنگام در ایمپلنت های دندانی - در این مقاله به‌مرور انواع متفاوت بارگذاری و ملاحظات جراحی پروتزی دخیل در آن‌ها می‌پردازیم 

حجم فایل: 922.26 KB

طرح درمان پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت در ماگزیلا 

بر خلاف مندیبل که 5  طرح درمان مختلف برای اوردنچر متکی بر ایمپلنت وجود داشت، در ماگزیلا فقط دو طرح  درمان وجود دارد

حجم فایل: 1.04 MB

مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

Comparison of the effect of two types of carbamide peroxide on teeth whitening (in-vitro)

حجم فایل: 348.6 KB

جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

خارج کردن دندان عقل فک پایین یکی از جراحیهای شایع جراحان دهان ،فک و صورت و نیز دندانپزشککان می باشد

حجم فایل: 728.6 KB

آموزش انواع پروتز و ویژگیها و موارد استفاده هر کدام

سرفصلهای این کتاب

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزش مربوط به حوزه سلامت دهان و دندان