کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
مجموعه: اندودانتیکس
folder.png اندودانتیکس
فايل ها: 6

کتابها و جزوات اندودانتیکس

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:

اثربخشي تجویز پیش درماني با ژلوفن و ادویل بر کاهش درد پس ازدرمان کانال ریشه دندان

درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا ،انجام شده بر روی دو کیس

تعيين آناتومي و مورفولوژي كانال ريشه در دندان هاي انسيزور فك پايين

اغلب دندانهايي را كه دچار عارضه غير قابل برگشت حفره پالپ شده اند مي توان به كمك درمان اندودنتيك حفظ كرد

بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی.
تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG پاک سازی و شکل دهی کامل فضای کانال ریشه بخش مهمی از درمان های اندودانتیک است که با اعمال مکانیکی و شیمیایی انجام می شود .حذف بافت پالپی، دبری های آلی وغیر آلی، میکروارگانیسم ها و محصولات آن ها با استفاده از وسایل و شستشودهنده های داخل کانال، یکی از میزان حذف لایۀ اسمیر در Ex vivo اهداف این فاز درمان است.
کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی