کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
مجموعه: دانشگاهی
صفحه1 از2
folder.png دانشگاهی
فايل ها: 10

دانلود کتابها و جزوات دانشگاهی و تحقیقاتی دندانپزشکی و دندانسازی

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:

دفترچه قوانین بخش و ثبت فعالیتهای عملی دانشجویان دکترای عمومی

برنامه آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

برنامه آموزش و جدول زمانبندی نظری و عملی اندودانتیکس

نام واحد : اندودانتیکس نظری -1

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 2

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 3

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 4

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 3

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 2

جدول زمانبندی درس آناتومی و مورفولوژی دندان عملی 

نام درس: آناتومی و مورفولوژی دندان عملی

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملی

مقطع: دکترای حرفه‌ای دندانپزشكی

گروه آموزشی: ترمیمی و زیبایی

جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندانپزشکی

بخشهایی از این کتاب

ارتودانتیکس:
جدول 1: موارد آزمون پره کلینیک ارتودانتیکس  ردیف  مواردآزمون نمره 1
توانایی در ساخت یکی از انواع اجزاء گیر پلاک ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع لبیال بو پلاک های ارتودنسی
توانایی در ساخت یکی از انواع فنر پلاک های ارتودنسی

 

 

چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی

آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی

به انضمام آیین نامه آزمونهای کشوری دندانپزشکی

جزوه آموزش پروپوزال‌نویسی مقدماتی

دفتر استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

مبحث متدولوژی تحقیق بسیار گسترده است و ما در این جزوه تنها به ذکر برخی از نکات جهت نگارش بخشهای مختلف پروپوزال می‌پردازیم

آناتومیک و فیزیولوژیک ٬ ملاحظات ٬ فرم و عملکرد

راهنمای درسی پالپ و پری اپیکال

 

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی