همه دانلودها
صفحه2 از4
تعداد دانلودها: 37
فايل‌ها:
Information
ايجاد شده 1396-11-05
اصلاح شده در 1396-11-05
نسخه:
اندازه 456.38 KB
سيستم
دانلودها 37

بررسي انگيزه مراجعه افراد بي دندان جهت گذاشتن پروتز كامل- متحرك به دندانسازان تجربي

Information
ايجاد شده 1396-11-01
اصلاح شده در 1396-11-01
نسخه:
اندازه 223.3 KB
سيستم
دانلودها 16

دانلود جزوه مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج

Information
ايجاد شده 1396-11-04
اصلاح شده در 1396-11-04
نسخه:
اندازه 281.13 KB
سيستم
دانلودها 16
Information
ايجاد شده 1396-11-05
اصلاح شده در 1396-11-05
نسخه:
اندازه 376.39 KB
سيستم
دانلودها 24

اطلس رنگی ساخت پروتز کامل

Information
ايجاد شده 1396-12-16
اصلاح شده در 1396-12-16
نسخه:
اندازه 13.62 MB
سيستم
دانلودها 0

دانلود,جزوه,آناتومی,سر و گردن,دانلود جزوه ی آناتومی,سر,گردن,دانلود جزوه ی آناتومی سر و گردن

Information
ايجاد شده 1396-11-04
اصلاح شده در 1396-11-04
نسخه:
اندازه 5.24 MB
سيستم
دانلودها 40

دانلود کتاب سرامیکهای دندانی قسمت ۳

Information
ايجاد شده 1396-11-05
اصلاح شده در 1396-11-05
نسخه:
اندازه 354.84 KB
سيستم
دانلودها 31

پارسیل های متحرک دندانی پیشرفته

دانلود كتاب پارسیل های متحرک دندانی پیشرفته
نام انگليسي كتاب Advanced Removable Partial Dentures

 

Information
ايجاد شده 1397-01-04
اصلاح شده در 1397-01-04
نسخه:
اندازه 29.66 MB
سيستم
دانلودها 0

دانلود کتاب مقايسه تأثير زواياي مختلف منديبل بر روي ابعاد آن در توموگرافي معمولي

Information
ايجاد شده 1396-11-05
اصلاح شده در 1396-11-05
نسخه:
اندازه 167.2 KB
سيستم
دانلودها 11

دانلود کتاب سرامیکهای دندانی قسمت ۴ با مبحث زيرکونيا zirconia

Information
ايجاد شده 1396-11-05
اصلاح شده در 1396-11-05
نسخه:
اندازه 352.68 KB
سيستم
دانلودها 15