دندانپزشکی زیبایی /  18 فروردين 1397

نحوه استفاده از ونیرهای شرکت کامپانر

 در هنگام انتخاب رنگ ونیر به کمک جدول راهنمای رنگها از نظر بیمار نیز میتوانید استفاده کنید 

تعیین شکل و اندازه دقیق ونیری که بکار خواهد رفت
تعیین شکل و اندازه دقیق ونیری که بکار خواهد رفت


برای تعیین شکل و اندازه دقیق ونیری که بکار خواهد رفت میتوانید از راهنمای کنترل استفاده کنید
ونیرها بصورت تکی بسته بندی میشوند

راهنمای کنترل ونیر
راهنمای کنترل ونیر


و شکل پشت آن بر اساس مشخصات هر بیمار نوشته شده است
کامپوزیت ونیر توسط یک موچین برداشته میشود
دقت کنید قبل از آماده سازی دندان و مینای دندان اندازه و رنگ کامپوزیت ها با اندازهای دندانها بر اساس راهنما مطابقت داشته باشد
مانع لاستیکی تهیه شده در قوس کاسه دندان قرار داده شده و از طرفین به وسیله گیره ها ثابت می شود
در ادامه کار اگر لازم باشد کمی از سطح دندانها را بردارید
نحوه قالبگیری از دندانهای برای اجرای لمینت

حتی الامکان بافتهای سخت کوچک را بردارید.برای تعیین و آماده سازی حاشیه نیازی به کوتاه کردن لبه های داخلی نیست
به قسمت سرویکالی انامل باید توجه کنید
انامل دندان نیز به شیوه دنتالی درمان می شود تا شرایط را بهبود بخشد
شکل و سایزه دندانها قبل از خارج کردن کامپوزیت ها از پکیج دوباره چک شود

مطابقت رنگ و اندازه کامپوزیت
مطابقت رنگ و اندازه کامپوزیت

در صورت لزوم شکل آن توسط یک دیسک دور پایین اصلاح شود

اصلاح شکل سرویکال و اندازه و طول ونیر در اینجا میتواند بطور مستقیم روی دندان چک شود
ژل مخصوص اچ کردن با استفاده از قلم مو به تمام سطوح دندانها زده میشود
و بعد از آن ژل به مدت ۳۰ ثانیه بخوبی شسته شده و با پوار هوا و به مدت ۳۰ ثانیه خشک میگردد
یک باند کک به طور مساوی به تمام دندانها زده شده و پخش میشود
زمان واکنش ۲۰ ثانیه است باند بوسیله دمیده شدن نازکتر شده و نقاط دسترسی هم اسپری میشوند
جداکننده ها بین دندانها قرار میدهیم تا مطمئن شویم که دسترسی هر دندان واضح است

اصلاح شکل سرویکال و اندازه و طول ونیر
اصلاح شکل سرویکال و اندازه و طول ونیر


کامپوزیت انتخاب شده به طور مستقیم به دندان اعمال می شود و به طور مساوی توزیع می شود.
یک باند کت به یک سطح و مارجین اعمال می شود و بوسیله دمیده شدن هوا به یک لایه نازک تبدیل میشود  با استفاده از سمان کامپوزیت مانع اکلوژن هوا میشویم


سازگاری دقیق مارجینها بسیار مهم است . اولین ونیر با استفاده از یک موچین قرار داده میشود
در حالت استفاده از سیلیکون میتوانید بدون هیچ مشکلی روی آن فشار بیاورید
اضافات را میتوانید با استفاده از کاتر اسپاتولا که مخصوص این کار است بردارید و کامپوزیت بصورت دقیق با لبه ها تنظیم شود

هنگامی که کامپوزیت بصورت صحیح در محل خودش قرار گرفت با استفاده از لایت کیور برای پالاتال و باکال هر کدام برای مدت ۳۰ ثانیه استفاده میکنیم

اچ کردن دندانها
اچ کردن دندانها


برای ونیرهای دیگر نیز همانند این کار اعمال میشود  . در مناطق مارجین میتوانید کامپوزیت فلویبل بکار ببرید تا از هماهنگی کامپوزیت مطمئن شوید
اضافات به آرامی و با احتیاط برداشته میشود و سطح صیقلی و صاف حاصل میشود که باید دوباره حاصل کار چک شود
مناطق سرویکال به سمت دندانها با یک فرز نازک الماسی ۴۰ میکرو متری شعله شمعی اصلاح میشوند
اکلوژن قبل از پالیش چک میشود و در صورت لزوم خطوط اکلوزالی انجام می شود

پالیشینگ پس از اتمام کار
پالیشینگ پس از اتمام کار


پالیشینگ سرویکال با یک فرز ۸ میکرومتری الماسی مخروطی انجام میشود  فایلهای ورقه ای برای انتقال راحتتر پیشنهاد میشود
برای انجام کانتورینگ دندانها از سنباده الماسه استفاده میکنیم که در ادامه پالشینگ این کار را انجام میدهیم
یک دیسک نازک برای داخل انسیزال مناسب است
کانتورینگ لبه ها با پولیش مخروطی و سپس با براق کننده با هوای سرد انجام میشود

کانتورینگ دندانها بوسیله سنباده الماسه
کانتورینگ دندانها بوسیله سنباده الماسه


بیمار و دندانپزشک پس از اتمام کار مشترکا نتیجه کار را ارزیابی میکنند و یک قرار معاینه بعدی برای اطمینان از انجام کار گذاشته میشود  .این کامپوزیتها با درخشنده و براق ساختن دندانها یک لبخند زیبا به بیمار میبخشندویدئوهای مرتبط