جراحی /  hamid /  23 ارديبهشت 1397 /  555 بازدیدها

جراحی ارتوگناتیک (باز کردن فک بالا و کوتاه کردن فک پایین)

ویدئوهای دیگر که به این قسمت مربوط میشود

تاثیر جراحی ارتوگناتیک (کوتاه کردن فک پایین)

جراحی ارتوگناتیک (بلند کردن فک پایین)

ویدئوهای مرتبط