ارتودنسی /  hamid /  20 فروردين 1398
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

ارتودنسی بدون کشیدن دندان

در این فیلم مریضی را مشاهده میکنید که درمانشان چهار پنج ماه است که خاتمه پیدا کرده است و بنا بر ویزیت های سه ماهه که ما بعد از درمان در نظر میگیریم که آیا مشکلی به لحاظ سیمهای پشت دندانشان دارند یا خیر ؟

در عکسهای قبل از درمان نامرتبی و کمبود شدید دندانهای نیش را داشتیم که ما درمان ایشان را بدون کشیدن هیچ دندانی انجام دادیم

و اگر عکسهای بعد از درمان را ببینید ما کمی شیب افزوده دندانهای بالا و پایین را داریم که این اجتناب ناپذیر است که اگر بیمار نامرتبی دندانی نسبتا زیاد را بدون کشیدن دندان انجام دهد ما یک مقدار افزایش شیب دندانها را شاهد خواهیم بود

ویدئوهای مرتبط