ویدئوهای دیگر

 ابزار و تجهیزات /  hamid /  05 تیر 1398

آموزش انواع اپکس لوکیتور

در این فیلم آموزشی در مورد اپکس لوکیتورها و موارد کاربرد آنها صحبت خواهد شد
اپکس لوکیتورها انواع مختلفی دارند که امروزه بر اساس تکنولوژی ساخت آنها به ۵ نسل تقسیم میشوند 

نسل اول

  • نسلهای اولیه بر اساس مقاومت کار میکردند
  •  منبع انرژی آن بوسیله نیروی الکتریکی حاصل از باطری بود
  • خطرایجاد شوک الکتریکی وجود داشت
  • نسبت به محتویات داخل کانال حساس بودند

نسل دوم

نسلهای دوم از فرکانس برای کار استفاده میکردند مانند سونو اکسپلورر نوع ۲ Sono-Explorer Mark II

در این نوع بجای مقاومت از یک مدار ساده و مقاومت ظاهری مدار استفاده میکردند

نسل سوم

در این نسل بجای یک فرکانس از دو فرکانس و یا اختلاف دو فرکانس استفاده می کردند
بطور مثال در روترایکس Root ZX   از فرکانسهای ۴ کیلو هرتز و 0.8هرتز استفاده می کند

نسل چهارم

در نسل چهارم از امپدانس که رابطه ی مستقیم با فرکانس دارد که همان ظرفیت خازنی مدار یا کپیسیدانس است استفاده می کند 

نسل پنجم
نسلهای پنجم از مقاومت ظاهری مدار به انضمام کپیسیدانس استفاده میکنند

اپکس لوکیتورها وسایل کمک کننده هستند  و نمیتوانند جایگزین رادیوگرافی شوند
به منظور پیدا کردن کانالهای فرعی ،‌تایید طول کانال  ،‌هنگامی که بخواهیم بدانیم آیا پین داخل فضای پالپ شده است یا خیر ، شکستگیهای عمودی و افقی ،‌

ویدئوهای مرتبط