ویدئوهای دیگر

 دندانپزشکی کودکان /  hamid /  10 تیر 1398

یک نمونه عالی برخورد ضد استرس با کودکان در دندانپزشکی

دکتر سنها بهاندری با مدیریت رفتار با کودک توانست رفتار توام با ترس کودک را به رفتار مناسب قابل کنترل و کار تبدیل کند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید