ویدئوهای دیگر

 آناتومی و موفولوژی /  hamid /  15 تیر 1398

آموزش فارسی تراش دندان کانین ماگزیلا بر روی گچ
تراش دندان کنین ماگزیلا (بالا) شباهت زیادی با تراش دندان سانترال بالا دارد
فرم هندسی سطح لبیال تاج ذوزنقه ای است که قاعده بزرگ آن در سطح لبه انسیزال و قاعده کوچک آن در سمت ریشه است 

سطح لبیال دارای یک برجستگی به نام لبیال بریج است   

ویدئوهای مرتبط