ویدئوهای دیگر

 جراحی /  hamid /  26 تیر 1398

نحوه درآوردن دندان مولر سوم نیمه نهفته در استخوان

در این انیمیشن شما بصورت کلی مراحل و نحوه در آوردن یک دندان نیمه نهفته دندان مولر سوم را از استخوان فک خواهید دید

ویدئوهای مرتبط