•  
  فلورایدتراپی - انیمیشن

  فلورایدتراپی - انیمیشن

  همانطور که در مطالب پیشین گفته شد فلوراید اثرات و خواص بسیار خوبی بر روی بالا بردن مقاومت دندان...

 •  
  توربین دندانپزشکی

  توربین دندانپزشکی

  توربین دندانپزشکیتوربینهای دندانپزشکی دارای انواع و مدلهای مختلفی هستند اما بصورت کلی به دو نوع...

 •  
  آموزش انجام سیلانت تراپی

  آموزش انجام سیلانت تراپی

  سیلانت تراپی چگونه انجام میشود ؟نحوه انجام سیلانت روی دندانها بسیار راحت است و میتواند در یک...

ویدئوهای دیگر

 آناتومی و مورفولوژی /  hamid /  29 تیر 1398

نمایش ترتیب رویش دندانها

 انیمیشن نمایش ترتیب رویش دندانها شیری و دائمی و ترتیب افتادن و رویش هر یک از دندانها در طول مدت عمر یک انسان

ویدئوهای مرتبط