جراحی /  06 مهر 1398

چه دندانهای عقلی باید کشیده شوند؟

آیا باید تمامی دندانهای عقل باید کشیده شوند ؟

ارائه شده توسط دکتر مسجدی

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط