جراحی /  07 بهمن 1395

بازسازی استخوان برای ایمپلنت
اگر دندانی خارج شود و بلافاصله عمل ایمپلنت انجام نگیرد چه مشکلی برای عمل ایمپلنت در آینده پیش خواهد آمد
وقتی که یک دندان کشیده می شود جای آن توسط استخوان پر میشود و اگر مدت زمان زیادی از کشیده شدن دندان بگذرد قسمت باکان استخوان دچار تحلیل خواهد شد و اگر بخواهیم که ایمپلنت را در داخل آن ناحیه یا سایت قرار دهیم با چالش نبود استخوان در تردها یا رستگاههای ایمپلنت مواجه خواهیم شد

به همین منظور از پیوند استخوان یا بازسازی استخوان استفاده میکنیم
روشهای مختلفی برای بازسازی یا ترمیم استخوان در ناحیه ای که میخواهیم عمل ایمپلنت را انجام دهیم وجود دارد که در اینجا ما به یک مورد اشاره میکنیم
استفاده از مونبلاک :برای استفاده از مونبلاک میتوانیم بلاکهای استخوانی از استخوان فک همان بیماربرداریم (که برای این کار باید با استفاده از وسایل مخصوص این کار قسمتهایی از استخوان فک بیمار را برش داده )مقدار برش باید مطابق با مقدار نیازمان برای ترمیم استخوان باشد
برای برش بلاک از قسمت ریموس یا انتهای فک پایین استفاده می کنیم
استخوان برداشته شده را توسط 2 پیچ در ناحیه مورد نظر فیکس میکنیم به این طریق استخوان ناحیه مورد نظر بازسازی می شود .
برای آموزش بیشتر میتوانید از آموزش ویدئویی این قسمت استفاده کنید

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط