پروتز متحرك /  hamid /  17 اسفند 1395 /  7672 بازدیدها

قالب گیری فک پایین با مواد پایه لاستیک

بصورت مساوری حدود 10 سانتی متر از ماده کاتالیست و ماده خام لاستیکی را روی پد مخلوط کن قرار دهید وسپس آنها را باهم بخوبی مخلوط کنید

مواد را داخل قالب با یک ابزار بصورت یکنواخت توزیع کنید.لبه قالبه را حدود 2 تا 3 میلیمتر به طرف بیرون قالب با ماده بپوشانید

دهان بیمار را باز کرده و درسمت راست و جلو بیمار بایستید .فک بالایی را با استفاده از آینه دهانی باز کرده و قالب را در دهان بیمار نگه دارید.

از بیمار بخواهید که دهانش را بصورت کاملا باز نگه دارد و با آرامی و بوسیله زبان و لیسیدن لب بالا، زبان را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهد

قالب را بوسیله انگشتهای سبابه با فشار کافی نگه دارید تا قالب در جای خودش بصورت کامل بنشیند

پخش کردن بافت کم کم و به آرامی در لبه ها انجام شود.

بعد از حدود 30 ثانیه قالب بخوبی در جایش می نشیند .حال برای تنظیم قالب نهایی را از دهان بیمار خارج میکنیم

قالب را بررسی کنید که آیا قابل قبول هست یا خیر

چک لیست کنترل قالب نهایی

  • قسمت لب و باکال کناره به طور کامل ثبت شده است
  • پد رترومولار تحت پوشش قرار گرفته است
  • قسمت انتهایی(رترومای هیولید) ثبت شده است
  • قالب از بین مواد دیده نشود
  • قسمت زبانه لبی و فرنوم باکال بصورت صحیح ثبت شده است
  • با استفاده از قیچی قسمت اضافی را ببرید

موادی که هنگام قالب ریزی ایجاد شده است و بوسیله قالب پشتبانی نشده است را حذف کنید مخصوصا در قسمت فلنج (قسمت داخلی به طرف زبان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط