ابزار و تجهیزات /  hamid /  17 اسفند 1395

در این ویدئو موارد زیر را مشاهده خواهید کرد .عیوب رایج هندپیس و تکنیک بازرسی فنی هندپیس

درب پشتی توربین را باز کنید

استفاده از این ابزار (هندپیسی که درب پشتی آن شل شده است )در کلینیک یک کار غیر ایمن است

باید درب پشتی توربین با دست سفت شود.باید هندپیس تنظیم کننده ابزار فرستاده شود .

درب تزریق اسپری

شل شدن درب اسپری درطول زمان استفاده و به مرور میتواند اتفاق بیافتد و همچنین این مورد نیز غیر ایمن است.

شکستن یا شل شدن فرز

اشتباهات رایج غیرایمن :   شل شدن درب پشتی - شل شدن درب اسپری یا جلویی-شکستن قطعه فرز

اشتباهات دیگری که ممکن است روی دهد

فرسوده شدن بلبرینگ - شل شدن سر - شل شدن دستی - مشکلات کوپلینگ

فرسایش بلبرینگ میتواند به دلیل داغ شدن بیش از حد هندپیس اتفاق بیافتد که دقت فرز را کاهش میدهد

فرسایش بلبرینگ

شل شدن سر هندپیس

شل شدن دستی

این ابزار باید دوباره به تنظیم کننده ابزار فرستاده شود

و درنهایت اتصال کوپلینگ را بررسی کنید

اتصال کوپلینگ شل شده

اتصال کوپلینگ سالم

پیشنهادهایی برای بررسی فنی هندپیس

یک روش سیستماتیک داشته باشید - برای تست سلامت هندپیس

از دسته شروع کنید  -  سپس سر هندپیس را چک کنید - درب پشتی - درب اسپری یا همان درب جلویی

سپس از یک فرز- مته برای بررسی اینکه آیا در جایش ثابت میشود یا نه استفاده کنید - بلبرینگ را برای بررسی معایب اصلی بررسی کنید

به یاد داشته باشید که هندپیس دور بالا یک ابزار گرانقیمت است و پتانسیل تولید خطر را دارد -

مسولیت پزشک است که صحت هندپیس را قبل از هر گونه استفاده ای از آن بررسی کندنوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط