ابزار و تجهیزات /  hamid /  09 بهمن 1395 /  2885 بازدیدها

معرفی مته تمام اتوماتیک دندانپزشکی ENDY6200
این مته دندانپزشکی بصورت خودکار کار میکند
آنچه در این فیلم خواهید دید عبارت است از جزئیات و نحوه کار دستگاه

تغییر مقدار گشتاور

نحوه روشن کردن دستگاه

نحوه افزایش گشتاور دستگاه

روش کاهش گشتاور دستگاه
چگونگی ذخیره تغییرات

تغییر سرعت دستگاه
نحوه کاهش و افزایش سرعت مته دندانپزشکی
روش ذخیره تغییرات سرعت
نحوه متوقف کردن چرخش
نحوه تغییر صدا دستگاه
کاهش صدای دستگاه
افزایش صدای دستگاه
ذخیره تغییرات صدا
متصل کردن سیمهای دستگاه
نحوه جاگذاری مته در سر دستگاه
نحوه شروع به کار خودکار (با داخل کردن مته در کانال)
نحوه توقف کار با بیرون آوردن مته از کانال
نمایش پیشرفت نوک مته در داخل کانال با چراغهای روی دستگاه
توقف خودکار هنگام رسیدن مته به انتهای کار
نحوه خاموش کردن دستگاه
نحوه شارژ کردن دستگاه
زمان مورد نیاز برای شارژ کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط