اندودانتیکس /  hamid /  20 فروردين 1396 /  744 بازدیدها

شروع درس اندودانتیکس
در این درس باچند تصویر از نحوه کار اندو در گذشته و بصورت بسیار خلاصه به شروع درس اندودانتیکس پرداخته میشود

ویدئوهای مرتبط