اصول استفاده از فیلم نگه دار رادیوگرافی
سنسور را با انگشت شست در داخل یک نایلون بهداشتی و در انتهای آن قرار دهید
سطح چسبناک را در پشت سنسور قرار دهید
لبه پایین سطح چسبی را با لبه سنسور تراز کنید
تراز شدن سنسور میتواند با نگاه کردن از وسط حلقه دیده شود
سنسور را از میان دندان پیشین در دهان بیمار قرار دهید
به آرامی به سمت بالا زوایه دهید
از بیمار بخواهید که دهانش را ببندد و صفحه را نگه دارد
حلقه را به سمت صورت بلغزانید
لوله اشعه ایکس را با حلقه تراز کنید

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط