ویدئوهای دیگر

 ابزار و تجهیزات /  hamid /  24 مرداد 1396

من میخواهم نحوه استفاده از فیلم نگه دار گرافی دندان را برایتان نشان دهم
تا از استفاده نادرست از آن جلوگیری شود
این پلاستیک در مرکز مکان دید قرار دارد که امکان قرار گیری اشتباه برای آن وجود دارد
مطمئن شوید که همه چیز درست است و این زائده پلاستیکی درست قرار گرفته است زیرا این قسمت میتواند حرکت کند و سنسور روی این قسمت قرار میگیرد
بصورت کلی این قطعه کمی قابل حرکت است و تا این اندازه میتوانید آنرا دورتر ببرید
سنسور یا فیلم را داخل دهان قرار میدهیم که در اینجا قصد داریم از دندانهای بالایی عکس بگیریم که در این حالت سقف دندان مانع از انجام کار میشود 
حالا چطور این کار را انجام دهیم ?
سنسور در داخل دهان به این صورت قرار میدهیم و تا میتوانیم سنسور را فاصله میدهیم
که در این حالت شما فضای بییشتر را میتوانید در عکس ببینید
سنسور را در لبه دهان قرار دهید اگر سنسور را به این شکل قرار دهید با خطا موجه خواهید شد
زیرا عکس از بالای بینی و کام گرفته میشود که زاویه بسیار بدی است
وسیله را در دهان راست میکنیم و هدف قسمت دایره ای را روی دندان مورد نظر تنظیم میکنیم
دوباره از میان حلقه نگاه کنید

 

بطوریکه لبه پایینی سنسور از لبه پایین پلاستیک دیده شود
ما این کار را انجام میدهیم تا مطمئن شویم که اپکس دندان یا انتهای بخش مخروطی دندان در تصویر رادیوگرافی بخوبی دیده خواهد شد  
این نیز یک زاویه بد برای گرفتن عکس رادیوگرافی است زیرا تنها نصف اپکس نشان داده خواهد شد
همین مطالب هم بصورت کلی برای قسمت پایین دندانها نیز صادق است
سنسور را در لبه دندان مدل قرار داده و حلقه را نزدیک میکنیم
اما یک مورد که بصورت تجربی بدست آمده اینکه درصورتیکه سنسور بخوبی در اینجا قرار نگیرد
و در این قسمت باعث زخم و نارحتی در بافتها و استخوان شود
سنسور را در داخل دهان کمی عقب تر ببرید


در دهان مدل بسختی قرار میگیرد
اما در صورتی که واقعا خسته شده اید، همین کار را می توانید انجام دهید. سنسور باید در لبه قرار بگیرد
این یک استخوان بدقلق است

که بسختی بصورت مستقیم قرار میگیرد
که حتی برای حرفه ای ها هم این کار قرار دادن مستقیم در اینجا سخت است
حالا بصورت مستقیم قرار گرفته و آماده گرفتن عکس است

حلقه پلاستکی را در محدوده ی کوچکتر خود قرار دهید
هنگام خارج کردن سنسور نگاه میکنم با کمال دقت این کار را انجام میدهم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط