دندانپزشکی /  admin /  21 مهر 1396 /  1295 بازدیدها

در اين ويدئو شما نحوه پر كردن دندان بوسيله كامپوزيت همرنگ دندان را ميبينيد اين فيلم بصورت سريع شده است و تمامي موارد در يك دقيقه براي شما نشان داده ميشود

ویدئوهای مرتبط