دندانسازی /  admin /  28 آبان 1396 /  169 بازدیدها

آماده کردن رفرکتوری دای
روش آماده کردن رفرکتوری دای برای پودرگذاری بدین صورت است که در ابتدا دور فیشینگ لاین Finishing line را به کمک مداد علامت میگذاریم و بعد از آن دای را برای دگاز داخل کوره پرسلن میگذاریم

ویدئوهای مرتبط