پروتز متحرك /  hamid /  28 آبان 1396
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

 برای واش فایرینگ رفرکتوری دای wash-firing در اینجا یک لایه بسیار نازک پودر روی دای گذاشته بعد از پخته شدن آن، این کار همانند یک باند ، بین کچ رفرکتوری و لایه های پرسلنی که بعدا می افزاییم چسبندگی لایه های پودر را در سطح گچ زیادتر میکند

ویدئوهای مرتبط