جراحی /  16 دی 1396

برای تزریق کرد لب را نگه داشته و نوک سوزن عمق سالکوس قرار داده میشود و به این شکل تزریق را انجام میدهیم که با این روش مریض دردی احساس نمیکند و دوباره در سمت دیگر همین کار را در عمق سالکوس انجام میدهیم
تزریق بعدی که ممکن است دردناک باشد در اینسیزیو است
که در این جا بعد از تزریق سرنگ تکان داده میشود تا تزریق بخوبی انجام شود
برای رفع تلخیهای ماده بی حسی دهان شسته میشود
حال اگر محل جراحی را نگاه کنیم میبینیم که یک بافت فیبروزه داریم که باعث ایجاد این فاصله شده است
در دو طرف مارجین جیم جی بال و در وسط نیز حد واسط جدا کننده است که من در دو طرف دو خط دارم که با برش دادن آنها و برش دادن نوک دوبرش قبل قسمت ٬ بافت فیبروزه خارج میشود

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط