جراحی /  hamid /  17 دی 1396 /  481 بازدیدها

قبل از آنکه جراحی را شروع کنیم قسمت باکال دندان را اسید میگذاریم و این برای این است که بعدا میخواهیم کش را در این قسمت قرار دهیم و لازم است که این کار را انجام دهیم پس دو طرف را اسید میگذاریم و بعد آنرا میشوییم

ویدئوهای مرتبط