با گسترش کم استخوان فک و یا بی نظمی در رشد دندانهای دائمی ٬ باعث تراکم دندانها میشوند
چنین وضعیتی را می توان بصورت دقیق با نگاه کردن به عکسهای رادیو گرافی پیش بینی کرد
برای پیدا کردن الگوی رشد استخوان فک و مرحله پیشرفته رشد دندانها کشیدن دندانهای شیری و دندانهای دائمی انتخاب شده در زمان مناسب میتواند فضای کافی برای رشد بقیه دندانها را فراهم کند
کشیدن نوبتی و پیاپی دندانها بسیار مهم است

در برخی از موارد ارتودنسی برای صاف کردن رشد دندانها متراکم شده و کاهش فاصله بین دندانها و گرفتن بهترین نتیجه از کار مورد نیاز است

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط