دندانپزشکی ترمیمی /  hamid /  30 دی 1396

ویدئوی نحوه استفاده از ونیر کامپوزیت
یک ذره کامپوزیت در ناحیه انسیزال و لبه های آن میزنیم در نواحی که نوار را ساپورت کند
به مدت ۳۰ ٬ ۴۰ ثانیه لایت میکنیم مخصوصا لبه ها را و بعد از این کار نیاز به نوار نداریم و نوار را خارج میکنیم که بعد از آزاد کردن نوار آنرا در می آوریم سعی میکنیم کامپوزیت قسمتی که کار نکرده ایم خیس نشود و ایزوله بماند بعد از خارج کردن نوار دوباره سرویکال را لایت میکنیم  
در ادامه کار کامپوزیت را به دیگر نواحی میزنیم که در ویدئو بصورت کامل میتوانید تمام این مراحل را ببینید
که در مرحله آخر نوبت میرسد به فرم دادن کامپوزیت

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط