تاریخچه پزشکی بیماران

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت۱

جراحی وبی حسی دراین بیماران خطرناک است وخونریزی وتورم اطراف تهوع ایجاد کرده که ممکن است باعث شوک بیمار شود وداروهایی مثل آسپرین
خونریزی را بیشتر می کند لذا نباید تجویز شود .
تاریخچه پزشکی بیماران - هنگام خونریزی عروق خونی منقبض می شودوپلاکت ها در محل آسیب دیده جمع می شود وفاکتورهای انعقادی آزاد می شود وتوسط فاکتورهای انعقادی خون
بند می آید اگر درهریک از مکانیسم های سیستم انعقادی اختلالی پیش آید بیماریهای سیستمیک مستعد کننده خونریزی به وجود
می آید . برای کنترل خون ریزی در این افراد باید از ایجاد جراحت جلوگیری کردوباید قبل از استفاده از سوزن های تزریق،فورسپسها و ... کمبود فاکتورهای
انعقادی خون را جبران کرد .

این مطلب را هم بخوانید دندانهای شیری

بیماریهای قبلی تنفسی :
 تاریخچه پزشکی بیماران - بیهوشی عمومی برای بیماران قلبی به خصوص آنهایی که آنژین شدید دارند تجویز نمی شود وبیمارانی که ناهنجاری دریچه ای دارند وهمچنین بیمارانی که
گرفتار بیماریهای مادرزادی قلبی هستند بعد از کشیدن دندان،جرم گیریوسایر اعمالی که باعپ خونریزی لثه می شود ممکن است .
باکتری های دهان وارد جریان خون شده وروی منطقه آسیب دیده قرار گیرد ودر نتیجه عفونت خطرناکی ایجاد می کند اینگونه افراد باید قبل از انجام کارهای
دندان پزشکی پیش درمانی شوند .
پیش درمانی یا پروفیلاکسی شامل تجویز آنتی بیوتیک یک ساعت قبل از عمل ونصف دوز مصرفی اولیه قبل از عمل را باید ساعت بعد از عمل دندانپزشکی
بیمار مصرف کند .

تاریخچه پزشکی بیماران - قسمت۲ را هم  در ادامه بخوانید