دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
مجموعه: دانشگاهی
صفحه1 از2
folder.png دانشگاهی
فايل ها: 10

دانلود کتابها و جزوات دانشگاهی و تحقیقاتی دندانپزشکی و دندانسازی

info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل‌ها:

دانلود کتاب دندانپزشکی کودکان نواک - نوزادی تا نوجوانی - ۲۰۱۹ ویرایش ۶

دندانپزشکی کودکان با رویکرد بالینی کخ ۲۰۱۷

دانلود کتاب ضروریات دندانپزشکی جامعه‌نگر - Essential Dental Public Health

مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پروتز کامل معمول و افراد داراي سیستم دندانی طبیعی بر اساس شاخص هاي تن سنجی

کتاب مواد دندانپزشکی و انتخاب آنها
دانلود کتاب DENTAL MATERIALS AND THEIR SELECTION

دفترچه قوانین بخش و ثبت فعالیتهای عملی دانشجویان دکترای عمومی

برنامه آموزشي دوره تخصصي رشته اندودانتیكس

برنامه آموزش و جدول زمانبندی نظری و عملی اندودانتیکس

نام واحد : اندودانتیکس نظری -1

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 2

نام واحد : اندودانتیکس نظری - 3

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 4

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 3

نام واحد : اندودانتیکس عملی - 2

جدول زمانبندی درس آناتومی و مورفولوژی دندان عملی 

نام درس: آناتومی و مورفولوژی دندان عملی

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملی

مقطع: دکترای حرفه‌ای دندانپزشكی

گروه آموزشی: ترمیمی و زیبایی

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی