دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

ایمپلنت دندانی میش ایمپلنت دندانی میش

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : انگلیسی


تعداد صفحه : 1002


حجم فایل : 154.58 MB

دانلود کتاب مرجع ایمپلنت با عنوان - ایمپلنت دندانی میش -

سرفصلهای کتاب ایمپلنت دندانی میش

فصل۱ : اصول ایمپلنت دندانی

فصل ۲ : اصطلاحات عمومی

 فصل ۳ :ایمپلنت دندان نیست:  مقایسه شاخص های پریودنتال

فصل ۴ : مواد بیولوژیکی برای ایمپلنت های دندانی

فصل ۵ :بیومکانیک بالینی در دندانپزشکی ایمپلنت

فصل ۶ : پاسخ استخوان به بارهای مکانیکی

فصل ۷ : تصویربرداری رادیوگرافی در دندانپزشکی ایمپلنت

فصل ۸ : قضیه درمان استرس برای دندانپزشکی ایمپلنت: کلید برنامه های درمانی ایمپلنت

فصل ۹ : گزینه های پروتز در دندانپزشکی ایمپلنت

فصل۱۰ : عوامل تحمیل شده مرتبط با شرایط بیمار (تعیین کننده تعداد و اندازه ایمپلنت)

فصل ۱۱  : تراکم استخوان: عامل تعیین کننده اصلی در برنامه ریزی درمان

فصل ۱۲ : برنامه های درمانی مربوط به موقعیت های اصلی ایمپلنت و تعداد ایمپلنت

فصل ۱۳ : اندازه بدنه ایمپلنت: منطق بیومکانیکی و زیبایی شناختی

فصل ۱۴ : برنامه های درمانی برای کاشت استخوان و دندان

فصل ۱۵ : منطق علمی برای طراحی ایمپلنت دندان

فصل ۱۶ : پروتزهای دندانی قبل از کاشت: ارزیابی کلی ، معیارهای خاص و پروتزهای پیش درمانی

فصل ۱۷ : دندان های طبیعی مجاور سایت ایمپلنت: پیوستن به ایمپلنت های دندان

فصل ۱۸ : قالب های تشخیصی ، الگوهای جراحی و تهیه موقت

فصل ۱۹ : برنامه های درمانی برای قوسهای نسبی و کاملاً بی دندان در دندانپزشکی ایمپلنت

فصل ۲۰ : جایگزینی تک دندانی خلفی: گزینه ها و علائم درمان

فصل ۲۱ : ترمیم ایمپلنت تک دندانی: مناطق فک بالا و خلفی

فصل ۲۲ : فک خلفی فک بالا: گزینه های درمان پروتزهای ثابت

فصل ۲۳ : بی دندانی فک پایین: برنامه های درمانی برای اوردنچرهای ایمپلنت

فصل ۲۴ : بی دندانی فک پایین: برنامه های درمانی برای ترمیم های ثابت

فصل ۲۵ : ملاحظات ایمپلنت قوس ماگزیلا: برنامه های درمانی پروتزهای ثابت و اوردنچر جزئی و کامل دندانها

فصل ۲۶ : اصول پروتزهای دندانی ایمپلنت ثابت: ترمیم های حفظ شده با سمان

فصل ۲۷ : فناوری دیجیتال در دندانپزشکی ایمپلنت

فصل ۲۸ : اصول پیچ و مهره و پروتز و قطعات و پروتزهای نگهدارنده پیچ

فصل ۲۹ : طراحی و ساخت  ایمپلنت اوردنچر فک پایین و فک بالا

فصل ۳۰ : طراحی و ساخت پروتزهای ایمپلنت ثابت قوس ماگزیلا

فصل ۳۱ : ملاحظات اکلوزل برای پروتزهای تحت حمایت ایمپلنت: اکلوژن محافظ ایمپلنت

فصل ۳۲ : بارگذاری استخوانی پیشرونده: افزایش تراکم استخوان با پروتکل پروتز

فصل ۳۳ : دندان مصنوعی فک بالا با مفاهیم اکلوزال اصلاح شده در مقابل پروتز ایمپلنت

فصل ۳۴ : نگهداری از ایمپلنت های دندانی

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی